Architectenbureau Anna Zinkweg, opgericht in 1997, is een kleinschalig en flexibel bouwkundig ontwerpbureau, gevestigd te Wassenaar.

Architectenbureau Anna Zinkweg wendt al haar beschikbare creativiteit, kennis en ervaring aan ten behoeve van het vormgeven en realiseren van kwalitatief hoogwaardige ontwerpen op alle schaalniveaus: stedenbouw, architectuur en interieur.

Architectenbureau Anna Zinkweg ontwerpt voor diverse doelgroepen en sectoren, waaronder gezondheidszorg, woningbouw, kinderopvang en scholen. Zwaartepunt en specialisatie ligt in de gezondheidszorg; het architectenbureau kan bogen op een jarenlange ervaring met het ontwerpen en realiseren van grootschalige zorgprojecten.

Architectenbureau Anna Zinkweg kent momenteel vier medewerkers, te weten ir. Anna Zinkweg bna, ir. Martijn Snijder, ing. Jan Erik Kulik en Sam Knetsch (HBO bouwkunde). Indien nodig worden extra tekencapaciteit, bouwadvies en/of andere diensten extern ingehuurd, waardoor flexibel en efficiënt kan worden ingespeeld op uiteenlopende omstandigheden.

Architectenbureau Anna Zinkweg BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (27373706), het Architectenregister (1.911019.021) en de Bond van Nederlandse Architecten BNA (11460).

Transitie Floravita gaat na de bouwvak van start

Het betreft de renovatie van een zorgcentrum van 'Zorgpartners Midden Holland' in Boskoop (7.500m2 gebruiksoppervlak, 102 appartementen WLZ)
Naamloos-6
 

De uitbreiding en renovatie 'Wijkzorghuis Rivierenbuurt

(5.400 m2, 87 appartementen WLZ) is gestart in mei 2020. De nieuwe eigenaar en opdrachtgever is ‘COFINIMMO' uit België. HWW zorg gaat het pand de komende 15 jaar huren.
Wijkzorghuis Rivierenbuurt Zinkweg