Architectenbureau Anna Zinkweg, opgericht in 1997, is een kleinschalig en flexibel bouwkundig ontwerpbureau, gevestigd te Wassenaar.

Architectenbureau Anna Zinkweg wendt al haar beschikbare creativiteit, kennis en ervaring aan ten behoeve van het vormgeven en realiseren van kwalitatief hoogwaardige ontwerpen op alle schaalniveaus: stedenbouw, architectuur en interieur.

Architectenbureau Anna Zinkweg ontwerpt voor diverse doelgroepen en sectoren, waaronder gezondheidszorg, woningbouw, kinderopvang en scholen. Zwaartepunt en specialisatie ligt in de gezondheidszorg; het architectenbureau kan bogen op een jarenlange ervaring met het ontwerpen en realiseren van grootschalige zorgprojecten.

Architectenbureau Anna Zinkweg kent momenteel vier medewerkers, te weten ir. Anna Zinkweg bna, ir. Martijn Snijder, ing. Jan Erik Kulik en Willem Winkelman (mbo). Indien nodig worden extra tekencapaciteit, bouwadvies en/of andere diensten extern ingehuurd, waardoor flexibel en efficiënt kan worden ingespeeld op uiteenlopende omstandigheden.

Architectenbureau Anna Zinkweg BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (27373706), het Architectenregister (1.911019.021) en de Bond van Nederlandse Architecten BNA (11460).

Zorglocatie Emmaus “uit de steigers”